TÜRKİYE’YE YÖNELİK AMERİKAN TASARIM DESTEK PROGRAMI VE TÜRK “KÜÇÜK” SANATLARINI GELİŞTİRME OFİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BAP062 – Proje Hikayeleri: Türkiye’ye Yönelik Amerikan Tasarım Destek Programı ve Türk “Küçük” Sanatlarını Geliştirme Ofisi Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Emgin Şavk

Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(27)