YEŞİL VE YALIN DAĞITIM AĞLARININ TASARIMI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

BAP – Proje Hikayeleri: Yeşil ve Yalın Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Performans Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kabadurmuş

Yaşar Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(2)