BAP108 – Yeni Ekran Yeni Dizi: Yerli Dijital İçerik Platformlarındaki Yerli Diziler Üzerine Bir İnceleme Doç. Dr. Ürün Yıldıran Önk #YUBilimselAraştırmaProjesi

Read more

BAP118 -Response Analysis of Earth Dams Using Coupled Numerical-Soft Computing Models Doç. Dr.Jafar Sadegh Safari #YUBilimselAraştırmaProjesi

Read more

BAP101 – Investigating Novel Architectural Uses and Fabrication Problems of Scissorhinge Structural Mechanisms Doç. Dr. Yenal Akgün #YUBilimselAraştırmaProjesi

Read more

BAP088 – The Role of Emotions in Climate Policy Support: The Case of United Kingdom Doç. Dr. Defne Günay

Read more

BAP105 – [AR]temis: Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Mobil Uygulamalarda İmge Temsil Biçiminin Kolektif Hatırlamaya Etkilerinin Artemis Tapınağı Örneğinde İncelenmesi Doç. Dr. Ahenk Yılmaz

Read more

BAP079 – Developing a Framework Regarding Sustainability Strategies in Port Industry Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çalışkan

Read more

BAP103 – Deprem & Binalar Dr. Öğr. Üyesi Mauricio Gabriel Morales Beltran

Read more

BAP083 – Yüzyıl Ortası Çok Katlı Konutların Mekansal Analizi ve Sanal Ortama 3 Boyutlu Aktarımı, Karşıyaka-İzmir Doç. Dr. Gülnur Ballice

Read more

BAP095 – Drought Assessment in Izmir District, Turkey Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari

Read more

BAP096 – Covid-19 Communication Management in Turkey: Exploring the Effect of Information-Seeking Behavior and Message Reception in Public’s Evaluation Doç. Dr. Özlem Alikılıç

Read more