SiC TABANLI EPİTAKSİYEL GRAFEN İLE ÜZERİNDE BÜYÜTÜLEN METAL ADACIKLARIN TRİBOLOJİLERİNİN AKM NANO MANİPÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

BAP059 – SiC Tabanlı Epitaksiyel Grafen ile üzerinde Büyütülen Metal Adacıkların Tribolojilerinin AKM Nano Manipülasyon Yöntemi ile Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Özhan Ünverdi

(39)