BAP – Proje Hikayeleri: Türkiye’ye Yönelik Amerikan Tasarım Destek Programı ve Türk “Küçük” Sanatlarını Geliştirme Ofisi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Bahar Emgin Şavk Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

Read more