BAP079 – Developing a Framework Regarding Sustainability Strategies in Port Industry Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çalışkan

Read more

BAP103 – Deprem & Binalar Dr. Öğr. Üyesi Mauricio Gabriel Morales Beltran

Read more

BAP083 – Yüzyıl Ortası Çok Katlı Konutların Mekansal Analizi ve Sanal Ortama 3 Boyutlu Aktarımı, Karşıyaka-İzmir Doç. Dr. Gülnur Ballice

Read more

BAP095 – Drought Assessment in Izmir District, Turkey Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari

Read more

BAP073 – İzmir’de Yerel Televizyon Yayıncılığı Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu

Read more

BAP081 – Kadın Deneyimi Açısından Toplu Konut: TOKI Uzundere Örneği Dr. Öğr. Üyesi Meltem Eranıl

Read more

BAP089 – Grafen / Silisyum Heteroyapılı Fotodiyot Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Özhan Ünverdi

Read more

BAP – Interactive Digital Exhibits To Experience Architectural Heritage: The Case of Balcony Balustrades of Ankara Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav

Read more

BAP098 – The Monetary Transmission Mechanism: A Meta Analysis Dr. Öğr. Üyesi Serpil Kahraman

Read more

BAP091 – Foreign Policy Populism and the News Media: The Case of Turkish Military Operations towards Syria Prof. Dr. Emre İşeri

Read more