ÇOK AMAÇLI GÖREV DAĞITIM PROBLEMİ İÇİN EVRİMSEL ALGORİTMALARIN PARALELLEŞTİRİLMESİ

BAP – Proje Hikayeleri: Çok Amaçlı Görev Dağıtım Problemi İçin Evrimsel Algoritmaların Paralelleştirilmesi

Dr. Dindar Öz

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(7)