TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSEL YÖNELİM VE BİREYLERİN ÖZNEL BEĞENİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BAP087 – Proje Hikayeleri: Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Cinsiyet Kimliği, Cinsel Yönelim ve Bireylerin Öznel Beğenileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Alper

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(40)