MOBİL BÜTÜNLEŞİK AKILLI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

BAP040 – Proje Hikayeleri: Mobil Bütünleşik Akıllı Güvenlik Sistemleri

Arş. Gör. Ceyhan Türkmen – Baran Totuk – Doç. Dr. Mustafa Seçmen

Yaşar Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(77)