MİKROALG PANEL REAKTÖR PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİNA CEPHESİNDE KULLANIMI İÇİN TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

BAP – Proje Hikayeleri: Mikroalg Panel Reaktör Prototiplerinin Geliştirilmesi ve Bina Cephesinde Kullanımı için Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi İlker Kahraman

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(27)