İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 100. YIL TOPLANTILARI

Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü’nün katkılarıyla Global İlişkiler Forumu tarafından düzenlenen “İzmir İktisat Kongresi 100. Yıl Toplantıları”, 24 Nisan 2023 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

(26)