MUTFAK TİPİ KAOTİK KARIŞTIRICI GELİŞTİRİLMESİ VE KAOTİK KARIŞTIRMANIN KEK HAMURUNUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BAP – Proje Hikayeleri: Mutfak Tipi Kaotik Karıştırıcı Geliştirilmesi ve Kaotik Karıştırmanın Kek Hamurunun Karakteristik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof.Dr.Cüneyt Güzeliş

Yaşar Üniversitesi  Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(13)