EPİTAKSİYEL GRAFEN KUVANTUM NOKTALARININ ÜRETİLMESİ VE YAPISAL KARAKTERİZASYONLARININ YAPILMASI

BAP – Proje Hikayeleri: Epitaksiyel Grafen Kuvantum Noktalarının Üretilmesi ve Yapısal Karakterizasyonlarının Yapılması

Dr. Öğr. Üyesi Özhan Ünverdi

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(1)