BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ İÇİN EL HAREKETLERİNİN ADAPTİF OLARAK MODELLENMESİ

BAP020 – Proje Hikayeleri: Beyin Bilgisayar Arayüzü için El Hareketlerinin Adaptif Olarak Modellenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Nalan Özkurt

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi

(19)