AUDİOVİSUAL ELEKTROAKUSTİK MÜZİK KONSERİ

1. Internationale Digital Art Festival “digitIZMir” / 1. Uluslararası Dijital Sanat Festivali “digitIZMir”

16.10.2015
20:00

Audiovisual Elektroakustik Müzik Konseri: “Andre Bartetzki”

Andre Bartetzki (DE) bilgisayar / canlı görseller

21:00
Audiovisual Elektroakustik Müzik Konseri: “Mehmet Can Özer”

Mehmet Can Özer (TR) bilgisayar
Susa Pankrath (DE) canlı görseller

(195)